king yewang | epex / Отправка анонимного сообщения ВКонтакте

king yewang | epex

can't stop, 'cause we won't stop 답을 몰라 파괴돼 가끝도 없이 we are burning every daaaaayyy every niiiiiiiigghttt