♯ : Ιυχυrγ↵ / Отправка анонимного сообщения ВКонтакте

♯ : Ιυχυrγ↵

Всего 5, за сегодня 0 сообщений отправлено

↳::#διωα - осηоϐατελьηuцα ρосκоωηосτu, uзьᵻсκαηηосτu, u жεηcκой ϵλεгαητηосτu.↳::#τεπερь мьᵻ δγᑯεм uгρατь πо моuм πραϐuλαм.! ‑ ‒ – — ― ‑ ‒ – — ―...