в зарослях жасмина. / Отправка анонимного сообщения ВКонтакте

в зарослях жасмина.

you know I'm no criminal but I could take your heart and go. you're the perfect chemical I gotta test I gotta, gotta.