в зарослях жасмина. / Отправка анонимного сообщения ВКонтакте

в зарослях жасмина.

you know I'm no criminalbut I could take your heart and go.you're the perfect chemicalI gotta test I gotta, gotta.